Baglerfaret

Byggherre:
Tegnet av en arkitekt til egen bolig
Oppdragsgiver:
Tegnet av en arkitekt til egen bolig

Gammelt og nytt bygg i stilfull formkontrast. Materiellt samspill; sink-skifer-sink.

Det nye med profil som de gamle bølgeblikkplatene. Her i patinert sink. Etasjeskiller og gesims med patinert sink-plisétekking.

Det gamle med skifer og sink.

Detaljer utarbeidet i samarbeid med Bård Blikk AS.