BB - hatten

Tradisjonell produksjon av takhatter tar omtrent 3 timer.  Vi har utviklet en maskin som reduserer produksjonstiden til ca 30 minutter, og som gir bedre utforming.