Kontakt

Bård Blikk AS

Sandstuveien 43, 1184 Oslo 
Tlf. 22 67 15 40 | Fax: 22 67 13 44

Vi er ifølge loven pålagt å gi følgende opplysninger:

Hvis du har behov for å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til:

Håndverkerklagenemda, Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo

Alternativt:

Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum , 0105 Oslo

Når du sender klagen, skal du informere om vår e-post adresse bard@bardblikk.no 

    Her er vi