Vindusbrett med pukkel Vindusbrett med pukkel

Vindusbrett

Vindusbrett er horisontale beslag som ligger over og under vinduene. Vindusbrett skal normalt ha oppbrett på sidene. Vindusbrettene har forskjellige profiler, og må noen ganger tilpasses hvert enkelt vindu. Når vindusbrettene ligger inntrukket på en mur kaller vi de for sålbenker. Men betegnelsene sålbenkbeslag og vindusbrett, eller vindusbeslag går litt om hverandre. 

Ved teglvegg tildekker vi noen ganger oppkantene på sidene med et beslag som føres inn mellom teglsteinene. Andre ganger avsluttes den utstikkende delen av vindusbrettet i forhold til fasaden med en endebunn, eller med en gjæring. Det siste gjelder spesielt på murfasader.

Litt avhengig av bredde på vindusbrettet, og hvordan veggen ligger i forhold til vær og vind, og størrelsen på oppkanten under vinduet skal vindusbrettet har et fall utover, som normalt bør være på ca.15 grader. 

Har vindusbrettet dårlig fall er det ekstra viktig at der oppkant under vindu og oppkant på sidene møter hverandre har et tett hjørne. Her pleier blikkenslageren å ”knyte” hjørnet for å få det tett.