Framkommelighet på taket (foto www.weland.no) Framkommelighet på taket (foto www.weland.no)

Taksikring

Når vi snakker om taksikring, tenker vi først og fremst på at de som beveger seg på taket ikke skal falle ned. Taksikringsutstyr omfatter takstiger, stigetrinn, sikringslinekroker og forskjellige plattformer som skal gjøre arbeid og ferdsel på tak så trygt som mulig. 

14. april 1989 kom Arbeidstilsynet ut med nye forskrifter som stilte krav til det som ble laget av taksikringsutstyr. Taksikringen har siden den gang blitt enklere å montere, og har fått en solid innfesting på taket.

Takstige som benyttes må være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.

Dersom pipa er over 1,2 meter over tak, målt på pipas korteste side skal det være montert typegodkjent feieplatå, eller pipeplattform. På tak med to, eller flere piper må det monteres enten typegodkjent takbro mellom pipene, eller typegodkjent takstige til hver av pipene.

Der stigen treffer takerenna 5 meter over bakkenivå, skal det monteres typegodkjent sklisikring for feste av løs stige. Stige som brukes opp til tak skal også være typegodkjent. Stigen skal være satt stødig opp og skal være høy nok til å rekke 1 meter over der stigen treffer takrenna.