Snøfanger til tekning Snøfanger til tekning

Snøfanger

Under taksikring snakker vi også om snøfangere. Her tenker vi på at det ikke skal falle snø og is og skade de som går nedenunder. Det er likevel viktig å minne om at det er fornuftig å måke taket , slik at snøen kommer ned på en forsvarlig måte.Snøfangere går ikke under sikkerhetsutstyr og kan ikke benyttes til feste for sikkerhetsline. 

Det er viktig å sikre tak der det er høydeforskjeller, for å unngå at snø raser fra et tak og ned på et annet, slik at det blir skadet. Andre forhold som takform, oppbygging av taket, piper, gjennomføringer og installasjoner på taket påvirker faren for snøras.

Snøfangere har liten innvirkning på isdannelser i takrenner og på takutstikket. Snøfangere vil i en viss grad også hindre nedfall av mindre bygningsdeler, særlig dersom de dekkes av netting eller lignende. Snøfangere monteres normalt nederst på taket. På store tak må snøfangere monteres i flere rekker.

Snøfanger har i løpet av årene blitt lettere å montere, og er i dag tilpasset de fleste takbelegg. Snøfangere består av konsoller som festes til taket. Deretter monteres gelendere, eller rør som leveres i to og tre høyder. Korte snøfangere over partier på taket kan punktbelaste taket skjevt.