Svenneprøve Svenneprøve

Blikkenslager

Hva gjør en blikkenslager?

Til daglig blir faget vårt kalt blikkenslagerfaget, men dette er egentlig en forkortning av kobber- og blikkenslagerfaget. 

Oppdraget til en blikkenslager består for det meste av vannavvising og ventilasjon. 

Tak og vegg

Vannavvising vil si å verne et bygg mot at vann trenger inn. Taket skal bygges slik at vann ikke kan komme inn, verken gjennom takflater eller overganger mellom ulike tak og vegger, eller ulike takgjennomføringer. Til dette bruker blikkenslageren ulike tekninger og beslag som er knekt til av tynne metallplater. Videre skal vann skal ledes bort med forskjellige typer renner og nedløpsrør til bakkenivå.

Noen ganger er det blikkenslageren som kler veggene med metaller. Metalltekninger har til oppgave å avvise vannet, men utseendet er også viktig, både på tak og vegg. Valg av tekkemetoder, teknikker og ikke minst materialet påvirker det arkitektoniske uttrykket mye. Blikkenslageren kan dermed ha stor innvirkning på om et bygg blir pent.

Ventilasjon

Noen blikkenslagere driver med ventilasjon. Enten driver de med boligventilasjon, eller ventilasjon med begrenset størrelse på ventilasjonsanlegget som leveres til bedrifter. Noen ganger er blikkenslageren underleverandør av et ingeniørfirma og lager og monterer kanaler. Andre ganger er det  blikkenslageren som produserer firkantkanaler for andre montører.

Videreføring av håndverkstradisjoner

Kobber- og Blikkenslagerfaget er et gammelt fag, som har røtter helt tilbake til midten av 1500-tallet , da den første blikkenslageren lærte seg å lage gjenstander av bronse. Det er mange sider ved det gamle faget som blir holdt i hevd den dag i dag. 

Bård Blikk  setter sin ære i å ta vare på gamle teknikker. Vi mener at dersom vi skal være en dyktig blikkenslager, må vi ha gode bakgrunnskunnskaper om faget, og om de tekniske løsningene fra den tiden da blikkenslageren ikke hadde så mange hjelpemidler. Dette gjelder for eksempel, kunnskap om falsteknikker og lodding, der blikkenslageren tar hensyn til de egenskapene og begrensningene materialet har.

Bård Blikk er med på å videreføre de norske håndverkstradisjonene!